0

ประกันสัตว์เลี้ยง

ประกันสัตว์เลี้ยง


ประกันสัตว์เลี้ยงสุดที่รัก

เบี้ยเริ่มต้นเพียง ปีละ 500 บาท

ให้เจ้าของอุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม และคุ้มค่า

- ค่ารักษาพยาบาลทั้งเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
- ค่ารับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ทั้งร่างกายและทรัพย์สิน
- ค่ารับฝากเลี้ยง กรณีเจ้าของไปต่างประเทศ*
- ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต*
- ค่าวัคซีนป้องกันโรค*
- ค่าโฆษณาประกาศสัตว์เลี้ยงหาย
SKU
SKU-22nrtwwctd22nrtwwctd
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
500 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน