0

ทำไมถึงห้ามปล่อยให้พ.ร.บ.ขาด

ทำไมถึงห้ามปล่อยให้พ.ร.บ.ขาด


2021-11-10 10:30:47

จากที่แอดมินเคยนำบทความที่แนะนำว่าเราทำพ.ร.บ.อย่างเดียวพอจริงหรือไม่มาแล้ว หลายๆ คนน่าจะเริ่มเข้าใจความสำคัญของพ.ร.บ.กันเพิ่มมากขึ้นแล้ว วันนี้แอดฯ จะมาพูดถึงรายละเอียดด้านกฎหมายเพิ่มเติมว่าหากเราละเลย หรือลืมต่อพ.ร.บ.จะเป็นอย่างไร


ถ้าปล่อยให้พ.ร.บ.ขาดจะเป็นอย่างไร

เนื่องจากพ.ร.บ.เป็นประกันภัยภาคบังคับ โดยมีกฎหมายออกมาบังคับให้รถทุกชนิดที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ไปจนถึงรถยนต์ก็ล้วนต้องทำ และหากเราปล่อยให้พ.ร.บ. ก็จะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ และมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท นอกจากนี้หากพ.ร.บขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนรถก็จะถูกระงับ จำเป็นต้องทำการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ พร้อมกับเสียค่าปรับ และถูกเรียกเก็บภาษีรถยนต์ย้อนหลังอีกด้วย


เพราะอะไรจึงจำเป็นต้องทำพ.ร.บ.

  1. เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพราะเหตุ ประสบภัยจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที กรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่า ปลงศพ กรณีเสียชีวิต

  2. เป็นหลักประกันให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ

  3. เป็นสวัสดิสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว


จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ทำพ.ร.บ. และไปชนผู้อื่นบาดเจ็บ

ตามกฎหมายจะถือว่าเจ้าของรถฝ่าฝืนไม่ทำประกัน และเจ้าของรถจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น หากผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเจ้าของรถต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล หรือถ้าเสียชีวิตต้องรับผิดชอบค่าปลงศพ อย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้ (กรณีบาดเจ็บเท่าที่รักษาจริงจะไม่เกิน 30,000 บาท หากเสียชีวิต 35,000 บาท) แต่ถ้าน้อยกว่าจำนวนข้างต้น ครอบครัวผู้บาดเจ็บสามารถมาขอรับส่วนที่ยังขาดจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ จากนั้นกองทุนจะมาเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวบวกเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของจำนวนค่าเสียหายจากเจ้าของรถ


เห็นไหมว่าหากไม่ทำ หรือลืมต่อพ.ร.บ.ก็อาจเกิดผลเสียหลายๆ อย่าตามมาได้ เพราะฉะนั้นแอดฯ แนะนำว่าห้ามปล่อยให้พ.ร.บ.ขาดจะดีที่สุด และหากไม่รู้จะไปต่อพ.ร.บ.ที่ไหน ก็ติดต่อทีมงานแอดฯ มาที่ช่องทางต่อไปนี้ได้เลย


Line Official Account: @coronetbrokers คลิก https://bit.ly/3sPnV6z 

Customer Service: 02-249-1564