0

การป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ในช่วงเริ่มเปิดประเทศแบบครอบจักรวาล

การป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ในช่วงเริ่มเปิดประเทศแบบครอบจักรวาล


2021-11-03 15:17:55

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ประเทศไทยของเราก็เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลายๆ คนสามารถกลับมาทำธุรกิจได้เหมือนเดิม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆ แต่อย่างที่เรารู้กันว่าโควิด-19 ก็ยังไม่ได้หายไปไหน เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราทุกคนต้องทำ คือ ดูแลตัวเองอย่างดีที่สุด เพื่อให้เราและคนรอบตัวเราผ่านพ้นโควิด-19 ไปอย่างปลอดภัย


การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลหรือ Universal Prevention

เมื่อประเทศเปิดและหลายๆ คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ สิ่งที่เราต้องทำอย่างเคร่งครัด คือ การดูแลและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล โดยขั้นตอนการดูแลตัวเองแบบครอบจักรวาลมี 10 วิธีง่ายๆ ดังนี้


1. ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

2. เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่

3. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน

4. ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังไอจาม ใช้ห้องน้ำ หรือสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน

5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น (น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด)

7. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ

8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น

9. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสำรับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว

หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อยๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน


ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข