0

เคลมประกันโควิด-19 ต้องทำอย่างไร

เคลมประกันโควิด-19 ต้องทำอย่างไร


2021-07-12 09:50:49
        ในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาดรุนแรงแบบนี้ หลายๆ คนก็คงจะซื้อประกันโควิดที่ช่วยให้เราอุ่นใจไว้เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะ ส่วนคำถามในใจที่ใครๆ หลายคนอยากรู้ ก็คงเป็นคำถามที่ว่า “ถ้าเราติดเชื้อ จะทำเรื่องเคลมประกันอย่างไร”
? ไม่ต้องห่วงนะคะ โคโรเนท โบรกเกอร์มีคำตอบเรื่องวิธีการเคลมประกันโควิด-19 แบบเข้าใจง่ายสุดๆ มาบอกทุกคนกันค่ะ
✔️  ขั้นตอนที่ 1  หากรมธรรม์โควิด-19 (ทุกฉบับ) ของเรามาเตรียมไว้ก่อนค่ะ แล้วดูว่าฉบับไหนสามารถเคลมอะไรได้บ้าง เช่น เจอ จ่าย จบ ฉบับนี้ถ้าเราติดเชื้อ ยังไงก็เบิกได้ค่ะ ส่วนฉบับที่มีค่ารักษาพยาบาล หรือค่าชดเชยรายได้ เราก็เตรียมรอได้เลย เพื่อที่เราจะได้เตรียมเบิกได้ครบถ้วนทุกรายการ

✔️ ขั้นตอนที่ 2 เช็คชื่อบริษัทประกันให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการติดต่อเคลมผิดบริษัท เพราะชื่อและโลโก้บริษัทประกันหลายที่ค่อนข้างคล้ายกัน อาจทำให้เราสับสน และติดต่อไปเคลมผิดที่ได้ค่ะ

✔️ ขั้นตอนที่ 3 จดเลขกรมธรรม์ไว้เคลม เลขกรมธรรม์จะช่วยให้เจ้าหน้าที่หาข้อมูลเราง่ายขึ้น และจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาลงได้ค่ะ

✔️ ขั้นตอนที่ 4 สะกดชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิดของผู้เอาประกันภัยให้ถูกต้อง เพราะเป็นไปได้สูงว่าจะมีคนชื่อเดียวกับเรา และนามสกุลคล้ายกัน ซื้อประกันจากบริษัทเดียวกัน เพราะฉะนั้น เราต้องแจ้งข้อมูลทั้ง 3 อย่าง อย่างถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่

✔️ ขั้นตอนที่ 5 เตรียมเอกสาร 3 ฉบับนี้ให้ครบถ้วน ได้แก่ บัตรประชาชนผู้ป่วย สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี) และสำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกที่มีเลขบัญชี เพราะเอกสารนี้จำเป็นต้องใช้ในการเคลมค่ะ

✔️ ขั้นตอนที่ 6 ขอเอกสารเคลมประกันสินไหมจากบริษัทประกัน #เอกสารสำคัญ บริษัทประกันที่ออกประกันโควิดจะให้เรากรอกใบคำร้อง เรียกว่า “แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม” โดยถ้าเรายังไม่ยื่นเอกสารนี้ประกันจะยังไม่ทำเรื่องเบิกสินไหมให้เรา เพราะเขาจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และรับผลประโยชน์เท่าไร

✔️ ขั้นตอนที่ 7 เตรียมใบรับรองแพทย์ตัวจริง  #เอกสารสำคัญ เอกสารนี้ต้องใช้ตัวจริงเท่านั้นนะคะ และถ้าไม่มีก็เบิกไม่ได้นะคะ โดยแพทย์ต้องระบุชัดเจนว่าเป็นอาการติดเชื้อโควิด-19 และทางบริษัทประกันอาจขอดูใบรายการการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากทางโรงพยาบาลเพิ่มเติมด้วยนะคะ
Tip: สำหรับใครที่ทำประกันไว้หลายบริษัท จำเป็นต้องขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลไว้หลายใบนะคะ โดยแจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าจะใช้ไปเบิกประกัน คุณหมอเจ้าของไข้จะเป็นผู้เซ็นรับรองสำเนาอีกครั้ง

✔️ ขั้นตอนที่ 8 เตรียมใบเสร็จตัวจริง #เอกสารสำคัญ ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการโควิด-19 และโรคแทรกซ้อนอื่นๆ จะต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น เราควรตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ถูกต้องและครบถ้วน เพราะบริษัทประกันจะตรวจสอบเวลาเราเบิกเช่นกัน
Tip: สำหรับใครที่ทำประกันไว้หลายบริษัท ต้องให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทำสำเนาให้ และเซ็นรับรองสำเนาให้เราค่ะ เราไม่สามารถถ่ายสำเนาเองได้นะคะ

✔️ ขั้นตอนที่ 9 ระยะเวลาที่บริษัทประกันภัยตรวจสอบมีตั้งแต่ยืนรอรับเงินสดที่เคาน์เตอร์ รับผ่านบัญชีธนาคาร หรือรับเป็นเช็คสั่งจ่ายในชื่อผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการรับเงินแบบไหนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะคะ

✔️ ขั้นตอนที่ 10 รับเงิน ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เรารอคอยกันใช่มั้ยคะ แต่เมื่อรับเงินแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ เราต้องตรวจสอบจำนวนเงินที่เราได้รับมาว่าถูกต้องหรือไม่ หากขาด หรือเกินก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เพราะบริษัทประกันจะกำหนดระยะเวลาว่าถ้าเกินกี่วัน เราจะไม่สามารถทักท้วงได้ค่ะ