0

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมABOUT US

บริษัท โคโรเนท โบรกเกอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1993 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความต้องการด้านประกันวินาศภัยต่อทรัพย์สิน

ของบริษัทในเครือสยาม เซป กรุ๊ป และด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบัน บริษัท โคโรเนท โบรกเกอร์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการด้านประกันวินาศภัยทุกประเภทให้แก่ลูกค้าภายนอก 

ทั้งองค์กร และส่วนของบุคคล